Jattsingh (@jatt)
Sep 6th 2017, 4:28 am
342 Views

ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ
ਆਓ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ
ਜੀ ਵਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ
ਕਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ!

 1. ਹੈ ਕੋਈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼
  ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗ
  ਹਰ ਰੋਜ਼ 101 ਪਾਠ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ !

 2. ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ
  ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗਰੰਥੀ ਦਾ ਪਾਠ
  ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ !( ਪੰਜ
  ਗਰੰਥੀ ਵਿੱਚ 10 ਬਾਣੀਆਂ
  ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ)

 3. ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ
  ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ !

 4. ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ
  ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨੂੰ
  ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ !

 5. ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ
  ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5000 ਲੋਕ
  ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ !

 6. ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਮ
  ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ !

 7. ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੇ
  ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼
  ਦੀ residency ਤੇ
  ਲੱਖਾਂ ਡਾੱਲਰ ਧਰਮ ਖਾਤਰ
  ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ !

 8. ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ
  ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਿਆ
  ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਓਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਣ

 9. ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੁਲਾਰਾ ਜਿਸ ਅੱਗੇ P.H.D ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ
  ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ !

 10. ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੋਂਦੇ
  ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ
  ਏਸ ਲਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਓਂਕਿ ਓਹ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨੇ

 11. ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਂਕ
  ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਵੀ ਹਾਰ
  ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ !

 12. ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ
  ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਂਸਰ
  ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ
  ਤੇ ਓਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ
  92% ਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ! ਦੱਸੋ ਜੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ

ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕੋਈ
ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ !

ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ,
ਗੱਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ !!"
20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਓ, ਅੰਮਰਤਧਾਰੀ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ
ਸੀ
ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਓਦੀ, ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਸੀ
ਵਿਆਹ ਸੀ ਵੱਡੀ ਭੈ ਦਾ, ਤੜਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਸੀ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਡੀਕ ਪਿਆ, ਆਉਣੀ ਜੰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ
ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਜਰੂਰੀ ਕੋਈ, ਓਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ
ਬਜਾਰ ਸੀ
ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ
ਫਿਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸਿੱਖ ਸਭ
ਮਾਰ
ਜੀ
ਕੱਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਉੱਠੇ , ਓਹ ਕਾਤਿਲ ਕਈ ਹਜਾਰ ਸੀ
ਜਾਣ ਬਚਾਕੇ ਭੱਜਿਆ ਗੱਭਰੂ , ਜਦ ਪੁਜਿਆ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਸੀ
ਬਾਪੂ ਗਲ ਬਲਦਾ ਟੈਰ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾੜ ਸੀ
ਬੇਬੇ ਸੀ ਭੂੰਜੇ ਪਈ, ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ
ਭੈਣ ਤਾਂ ਦੇਖ ਈ ਨਾ ਹੋਈ ਓਤੋਂ, ਬਿਨ ਕੱਪੜਿਓਂ ਪਈ
ਲਾਚਾਰ ਸੀ
ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤਿਆਰ
ਵੇਂਹਦੇ ਵੇਂਹਦੇ ਓ ਵੀ ਮਰਜਾਣੀ, ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੀ
ਓਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨਾ,
ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬਲਤਕਾਰ ਸੀ.....!
ਫਿਰ
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਦੇ ਨੇ,
ਰੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਸੋਂਹ ਖਾਦੀ ਸੀ
ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ,
ਭਾਂਵੇ ਹੀ ਘੱਟ ਅਬਾਦੀ ਸੀ
ਤੜ ਤੜ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ,
ਬਣ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਮਤ ਜਾਗੀ ਸੀ
ਵੈਰੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਮੂਰੇ ਹੋਕੇ,
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਬ ਗਈ ਵਾਦੀ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਨੇ,
ਬਣ ਖਾੜਕੂ ਹੋਏ ਬਾਗੀ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਤੇ,
ਨਾਲੇ ਬਣਗੇ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ....