ghaint Status -punjabi gaddar status ਚੱਕਵੇ ਅੱਤ ਪੰਜਾਬੀ status
Jan 15th 2019, 3:40 am
21 Views
220ctv15

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ.
ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ.
ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

Punjabi ghaint status