matlabi lok, Matlabi Feeling, matlabi dost duniya ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ,
Mar 15th 2019, 3:26 am
10 Views
3284r8

ਮੈਂ ਮਤਲਬੀ ਨਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਪਿਆਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾ .
ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੱਭ ਦੇ
ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ.