driver status in punjabi Truck Drivers ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੇਟਸ daily ,
Aug 21st 2018, 4:34 am
108 Views
1zltgt

ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਰੇ ਤੁਣਕੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੀ ਐਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੜੀਆਂ
ਅਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ , ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੜੀਆਂ