ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੇਟਸ - Driver
Aug 21st 2018, 4:20 am
78 Views
1l5kkb

ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ
ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜੀ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਘਰ ਜਾਈਦਾ
ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਲੈਕੇ ਸਟੇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਦਾ
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਫਿਕਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ
ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ
ਖਰਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ
ਦਿਨ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਰਾਤ
ਮਾਲ ਮੰਜਿਲ ਤੱਕ ਪੁਜਾਈ ਦਾ