ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੇਟਸ - Driver
Aug 21st 2018, 4:34 am
72 Views
1zltgt

ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਰੇ ਤੁਣਕੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੀ ਐਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੜੀਆਂ
ਅਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ , ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੜੀਆਂ