ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੇਟਸ - Driver
Aug 23rd 2018, 3:08 am
104 Views
1xmgvx

ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਏ
ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਏ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਵਾਏ ਨੇ