ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੇਟਸ - Driver
Aug 21st 2018, 4:52 am
116 Views
1ztec3

ਮੁੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗੰਢੇ ਨਈਂ ਹੁੰਦੇ
ਜੇਹੜੀਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਈਂ ਕਰਾਉਣਾ
ਕੀ ਗੱਲ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਈਂ ਹੁੰਦੇ